กิจกรรมโรงเรียน

Latest News57010107
13. ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564

2022-04-29 รุ่งพร จิตมะโนวรรณ์

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 0000-00-00 รุ่งพร จิตมะโนวรรณ์
2. แผนพัฒนาสถานศึกษา 0000-00-00 รุ่งพร จิตมะโนวรรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.