ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา

224 หมู่ 1

ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053174163

wiangkaew224@gmail.com

224 หมู่ 1

ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00