Latest News57010107

โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ร่วมโครงการเทศบาลตำบลเมืองชุมรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณตัวแทนคณะครูในการนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเทศบาลตำบลเมืองชุมรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลเมืองชุม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเมืองชุม

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments