Latest News57010107

โรงเรียนเวียงแก้ววิทยาร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา - วัฒนธรรมจีน

วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยาร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา - วัฒนธรรมจีน ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณครูวิชุดา ยืนยงกุล ในการนำนักเรียนโครงการฯ ในครั้งนี้ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา และโรงเรียนสอนภาษาว่าน หลี่ ทง จ.เชียงใหม่ โดย ด.ญ.เบญญาภา เมืองมิ่ง ชั้น ป.5 และด.ช.ธนัทชัย ใจดวงแก้ว ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลชมเชย และด.ญ.กันยารัตน์ กาวิโล ชั้น ม.1, ด.ฐ.ณัฐวลัย สุวรรณวร ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments