Latest News57010107

การประชุมชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงชัย

วันศุกร์ ที่  8  กรกฎาคม   พ.ศ. 2565

ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงชัย มีการประชุมหารือข้อราชการของชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงชัย ณ ห้องประชุมโรงเรียน เวียงแก้ววิทยา ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1 นำโดยนายศรีวรรณ   ตุ้ยต๋า ประธานชมรมครูฯ และคณะกรรมการชมครูฯ ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments