Latest News57010107

ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลรักบ้านเกิด ณ จ.น่าน

วันที่  10 เมษายน  พ.ศ. 2565 นำโดยท่าน ผอ.ศรีวรรณ  ตุ้ยต๋า  เป็นตัวแทน คณะครูโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลรักบ้านเกิด  ณ วัดคัวะ ดอนทอง  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอท่าวังทอง  จังหวัดน่าน  โดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานดำเนินการ

Comments

0 Comments