Latest News57010107

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่  11 เดือน สิงหาคม  2565 โดยการบริหารผู้อำนวยการโรงเรียน นายศรีวรรณ  ตุ้ยต๋า ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ว่าที่ร้อยตรีชัยยา พลอยแหวน พร้อมด้วยคณะจากเทศบาลตำบลเมืองชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ 

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments