Latest News57010107

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายศรีวรรณ ตุ้ยต๋า พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่บริการทั้ง 5 หมู่บ้าน เนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำ ปี 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments