Latest News57010107

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้วตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้ว ในความกรุณามาตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น และฉีดวัคซีนกระตุ้นป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักให้กับนักเรียน ชั้น ป.6 ทั้งนี้เพื่อป้องกันและค้นหาความผิดปกติด้านสุขภาพแก่นักเรียน ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments