Latest News57010107

กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณ ผู้กับกำสถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงชัยที่อนุเคราะห์วิทยากรนำโดย ร้อยตำรวจตรีมงคล มาตัน รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม) และดาบตำรวจปรีชาวิทย์ บัวนาค ผู้บังคับหมู่(ป้องกันปราบปราม) ในการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนภายในโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments